Information, tips och bokning av hotell i Umeå
Umeå Panorama

Umeås historia

På den här sidan lär du dig det viktigaste om Umeås historia, hur staden grundades, Umeå under kriget med ryssland, var namnet Björkarnas Stad kommer ifrån och hur Umeå vuxit; från att vara en by med bara 40 bosatta till att bli en universitetsstad som tilldelats många fina priser de senaste åren.

Visste du exempelvis att Umeå utsetts till Europas kulturhuvudstad 2014?

Umeå grundas

Umeå var från början en kyrksocken belägen vid den nuvarande stadsdelen Backen.  I slutet av 1500-talet ville Kung Johan III ta kontroll över handeln i norr och utfärdade därmed de första stadsprivilegierna för Umeå. Avsikten var att locka köpmän från de omgivande socknarna vilket i sin tur skulle få den nyblivna staden att expandera.

Tyvärr visar sej intresset vara svagt och staden dör ut helt inom några år. År 1621 gör man ett nytt försök då en kunglig kommission anländer och beordrar sockenborna att börja bygga upp staden igen nedanför Backens kyrka på norra älvstranden. Och ett år efter att Piteå, Luleå och Torneå fått sina stadsprivilegier blir återigen Umeå en stad. Detta innebär dock att Umeå får nöja sej med den egna socknen samt Bygdeå och Lövånger som handelsområde. Piteå hade då redan lagt beslag på Skellefteå och Burträsk.

Med knappt 40 stadsbor blev Umeå år 1638 residensstad i det nye länet Västerbotten.

Antalet invånare ökade snabbt och redan 1652 hade staden hela 200 invånare.

Ryssarna anfaller

Tyvärr skulle många bli offer för härjande ryska trupper som åren 1714 till 1721 brände ner hela staden med dess invånare. Och de som desperat sökte skydd under provisoriska kojor slapp inte heller undan då ryssarna även brände ner dessa.Tiden som följde skulle bli svår för umeborna. Efter att ha återhämtat sej från fiendens eld började man sakta men säkert att komma på fötter och år 1764 fick Umeå sitt första lasarett. Ett lasarett som kom att spela stor roll då den svenska armen retirerade från Österbotten efter att ha kämpat mot den ryska tsarens Alexanders soldater och lidit svår förlust. Över 3000 sjuka och sårade togs då omhand i Umeå. Detta var en hård tid för svenskarna och många, både soldater och civila, dog av svält och sjukdom. Kampen mot Ryssland var inte över.

Trots fredsförhandlingar i mars 1809 inledde ryssarna en ny offensiv och man tvingades utrymma Umeå. Den 1:a juni samma år intogs staden och strid mellan svenskar och ryssar utbröt bara någon månad senare. 19:e augusti 1809 tvingades svenskarna retirera vid en sammandrabbning i sävar och dagen därpå anföll ryssarna även de svenska soldaterna vid Ratan. Dock tvingades den ryska hären tillbaka och lämnade strax därefter Umeå och Sverige. Tiden som följde skulle dock innebära nya svårigheter för norra Sverige då Finland under belägringen blivit ryskt territorium. Detta påverkade Umeås viktiga handelskontakter med Österbotten och Vasa.

Björkarnas stad

Under 1840-talet kom ett tekniskt genombrott att innebära att Umeå fick nya handelsmöjligheter. Man började under det här årtiondet bygga ångsågar i älvfårorna vilket för Umeås del innebar att handeln med bl. a. sågade trävaror öppnade upp sej som en ny möjlighet. Inom kort byggdes egna skeppsvarv upp vid Teg och Umeå fick en betydande handelsflotta. Tyvärr började denna flotta konkurreras ut av de ångfartyg under 1880-talet vilket i sin tur innebar minskade resurser.

Möjligheten att följa med den skogsindustriella expansionen gick på grund av detta Umeå förbi och istället för att utvecklas till en industristad, viket många närbelägna städer blev vid den här tiden, inriktade sej Umeå på förvaltning och skola. Som om inte det vore nog; för att slå den sista spiken i kistan ödelas hela östra Umeå, varven på Teg och husen på ön av en brand 1888. Omkring 2300 av Umeås då 3000 invånare som en konsekvens av detta hemlösa.

I återuppbyggnaden efter branden anlades breda esplanader som brandskydd och längs dessa planterades björkar som skulle hindra elden från att hoppa från hus till hus. Platsen Umeå blir ganska snart känd i hela Sverige som Björkarnas stad.

Universitetsstaden Umeå

Redan 1858 kom det högre allmänna läroverket till Umeå genom kungliga beslut. Vid den här tidpunkten hade staden omkring 2500 invånare. Ungefär 20 år senare grundlades övre Norrlands folkskolärarinneseminarium, men det var först under 1940-talet som man på allvar inledde den långa processen att övertyga statsmakten om att Umeå borde bli en högskolestad.

Ett viktigt steg på vägen kom 1951 då man tilläts att bygga upp ett akademiskt bibliotek där man fick ett exemplar av allt akademiskt material som trycktes. 1956 inleddes den första akademiska undervisningen. Först ut är tandläkarutbildningen och med den startar en utbyggnad av högskolan. Tre år senare startar medicinutbildningen. 1962 inrättades socialhögskolan och 1963 blir Umeå officiellt en universitetsstad.Det dröjde inte länge förrän man även byggt upp en
lärarhögskola.

1977 slås universitetets fem fakulteter ihop med lärarhögskolan, socialhögskolan, vårdlärarutbildningen, husliga seminariet och förskollärarutbildningen till det nya Umeå universitet. Antalet studerande är 8 000.

Volvo lastvagnar

År 1920 startade en Gösta Nyström ett möbelsnickeri på Böle. Efter att ha börjat bygga bilkarosser i trä byter företaget namn till Nyströms Karosseri. Under 1940-talet blev Gösta Nyström den första i världen med att bygga en bärande stålkaross och det dröjer inte länge förrän Volvo får upp ögonen för honom. I slutet av 1950-talet inleddes ett samarbete som inom några år ledde till att volvo köpte upp hela fabriken.

Volvo lastvagnar Umeverken kom med tiden att bli Umeås största privata arbetsgivare.

Umeå växer

1956 slås staden och landskommunen samman och Umeå får 47 250 invånare och tio år senare passerar Umeå kommun 50 000.

1974 genomförs den sista stora kommunsammanslagningen där Holmsund, Hörnefors, Sävar, Holmön och Umeå blir ett med 73 977 invånare.

1992 passerar Umeå Sundsvall i invånarantal och blir Norrlands största kommun. Tre år senare når Umeå 100 000 invånare varav 54 %.

1997 utser en rikstidning för andra gången Umeå till Sveriges bästa kommun att arbeta och leva i. Vid den här tiden uppgår antalet studenter till 19 000.

2005 utses Umeå till Sveriges kvalitetskommun, Sveriges bästa studentstad och Sveriges konstkommun.

Kulturstaden Umeå

Umeå har idag ett rikt kulturliv med mycket teater, musik och konst. Det började på allvar ta fart under 1970-talet då man byggde det första operahuset. 1986 får staden ett teaterhus genom att nya Folkets hus stod klart. 2002 invigs Norrlandsoperans nybyggda konsertsal och teater.

Man uteslöt dock inte ungdomarna ur kultursatsningen. Tvärtom har man alltid värnat om de unga i Umeå. Staden har sedan många år tillbaka dragit många besökare till sina olika festivaler. Umefolk, Jazzfestivalen, och Umeå Open är bara några exempel på olika satsningar som länge har haft en central plats i Umeås kulturliv.

År 2004 invigs Umeås lagliga graffitiväggar vilket var ännu ett sätt att integrera alla sorters människor i Umeås kulturliv. 2006 arrangerades för första gången MADE-festivalen på Norrlandsoperan och ett år senare hålls House of Metal-festivalen för första gången.

2009 förtjänade Umeå att utses till Europas kulturhuvudstad 2014. Samma år hålls festivalen Nordic Rock.

Andra satsningar som varit oerhört viktiga för Umeå är ”Kreativt Campus” där konsthögskolan lockar nya kulturprofiler till Norrland. Man har nyligen även invigt det nya Bildmuseet som bjuder in alla som är intresserade till att ta del av kultur från världens alla hörn. Slutligen bör även ”kulturnatta” nämnas då detta är en fantastisk liten kulturfestival som varje år drar tusentals besökare.

Händelser senaste decennierna

1975 invigs Kyrkbron över älven efter decennier av stormig debatt. Utbyggnaden av Umeå flygplats påbörjas. Banan förlängs till 2 000 meter och blir 45 meter bred.

1980 får socialdemokraterna för första gången makten i Umeå kommun efter 1979 års kommunalval.

1987 genomförs en stor ansiktslyftning av torg och gågator i Umeås centrum för hundratals miljoner kronor.

1989 är Obbolabron mellan Holmsund och Obbola färdig. Färjtrafiken kan avvecklas.

1996 beslutar riksdagen om nedläggning av regementet NB 20 Lapplandsbrigaden i Umeå.

1998 köps och övertas mark och fastigheter tillhörande nedlagda Västerbottens regemente av Umeå kommun. Det gamla garnisonsområdet döps därefter till Regementet. På området etableras en företagspark med namnet Umestan Företagspark.

1999 startar bygget av Botniabanan efter regeringsbeslut 1997. Hippologum, en av Sveriges största ridsportanläggningar, invigs.

2000 vinner det nya stjärnskottet på skidhimlen Per Elofsson från Röbäck, bland annat flera VM-guld i finska Lahtis. Han gör Umeå, och framförallt Röbäck, känt i massmedia över hela världen. Green Zone, ett kvarter i Ersboda uppfört enligt ekologiska principer, invigs. Umeå IK (UIK) blir svenska mästare i damfotboll för första gången.

2001 tar Per Elofsson ett flertal guldmedaljer i längdskidåkning. Kolbäcksbron, ritad av arkitekt Inger Berglund, invigs. Täfteåfestivalen hålls för första gången.

2003 vinner UIK UEFA Women´s Cup för första gången.

2008 passerar Umeå 112 000 invånare. Umeå utses till Årets ungdomskommun, Årets tillväxtkommun och får utmärkelsen Guldlänken. Umeåregionens bibliotek mottar "United Nations Public Service Award".